Tandhälsa och friskt tandkött visar mer än bara vackra leenden. God munhygien börjar i ditt hem i ung ålder och hjälper till att skydda ditt barns tänder från förfall och risken att tandköttssjukdomar kan utvecklas. Dålig tandhälsa påverkar din allmänna hälsa, självförtroende och din känsla av välbefinnande.

Det finns dock lite förvirring www.tandlakare-helsingborg.nu om rollerna som allmäntandläkare och  familjetandläkare i Helsingborg. Många tror att de bara är tillgängliga för dem med familjer som har barn. Men du behöver inte ha barn för att använda en erfaren familjetandläkare.

Familjetandläkaren ansvarar för de dagliga skyldigheterna:

  • Kontrollera din tandköttshälsa
  • Rensar överskott av tandsten och plack
  • Fylla håligheter
  • Kontrollerar karies

Vilka procedurer ger en familjetandläkare?

Ibland kan din tandläkare ta en röntgen för att kontrollera specifika problem som käkrelaterade problem, tandhålor och andra munproblem. Om de upptäcker hål eller käkproblem är din tandläkare enligt lag skyldig att erbjuda patienten en fyllning som täcker det drabbade området.

Om din kavitet blir plötsligt värre kan du behöva mer komplicerade procedurer som extraktion, en rotfyllning eller tandkronabehandling eller ett tandimplantat.

Ibland behövs en röntgen.

Familjetandläkaren i South West Calgary ser till att strålningseffekterna av röntgenstrålar är mycket minimala för barn. Tandläkaren använder blyförkläden för barnet samt höghastighetsfilm.

Dessutom spelar tandläkaren hemma ett betydande inflytande när det gäller att hjälpa föräldrar att hjälpa sina barn att utveckla förbättrad munhygien.